Ingen stress over Cryptolockere

RANSOMCARE fra BullWall detekterer Cryptolockere & lukker den ramte PC ned, inden for få sekunder.

Sekunder

Vi erstatter ikke Antivirus, Backup eller sund fornuft, men vi slår til så snart en kryptologger bliver aktiveret på en af virksomhedens PCér. Lige så snart en kryptering startes på et netværksdrev, logges krypteringen og den ramte PC lukkes ned så krypteringen af filer stoppes. Herefter fremsendes en logfil over aktuelt krypterede filer, så det er let og enkelt at komme tibage til normal drift blot ved at reetablere de berørte filer på serverdrevet fra sidste backup.

Skrøner vs. fakta:

  • Det siges at kryptologgere kryptere filer og giver disse et unikt filnavn, så det er let at finde de krypterede filer på serverdrevene.
    • Dette kan man absolut ikke regne med længere, en kryptologger kan i dag kryptere filen og beholde nøjagtig samme filnavn og dato for ændring af filen, hvilket kan gøre det meget vanskeligt at finde ud af hvilke filer der i virkeligheden er krypteret på serverdrevene.
    • RANDSOMCARE logger automatisk de filer der bliver berørt af kryptoware, og gør det let at genetablere berørte filer.
  • Det siges at kryptologgere starter kryptering fra toppen i filstrukturen
    • Dette er ikke længere tilfældet, de enkelte kryptologgere kan starte hvorsomhelst, og nogle er designet til at kryptere ganske få filer af gangen tilfældigt på de fildrev der er adgang til, for så at gå i dvale i en periode inden der igen påbegydens kryptering af en lille mængde filer.
    • RANDSOMCARE detektere ændring af fileheader, vi kan derfor øjeblikkeligt se mistænkelige ændringer og tage action med det samme.

Få alarm via Appen på din iPhone og se i loggen præcist hvilke filer, som er blevet berørt.

Sekunder

Herefter kan du via jeres respektive backup program reetablere de pågældende filer.


Opdateret antivirus software er et must, men det giver desværre ikke sikkerhed for at en medarbejder ikke får en Kryptologger på PCén

Sekunder

“93% got victimized despite up-to-date Anti-Virus.” – The 2016 State of Ransomware report, conducted by Osterman Research


RANSOMCARE installeres kun på en server og behøver ikke ligge på hver klient maskine. – Lad JED it- & teleservice stå for installationen, så er sikkerheden på plads! 

Sekunder

RANDSOMCARE afregnes efter antallet af brugere på domænet, kontakt os for pris for sikring af jeres netværk.


Kontakt JED It- & teleservice ApS på telefon 66181168 for en uforpligtende samtale & fremvisning af RANSOMWARE.

Sekunder